Segway Tour Description

Grand City TourTour starts from 1052. Budapest Régiposta street 7-9.

Tour time: ~ 2 hours
Price: 65€ / person